• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Αιτήσεις πολιτών   
Αιτήσεις πολιτών

Κύριος στόχος της Ηλεκτρονικής Πύλης είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του συστήματος σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.
 
Κάθε Πολίτης, επιλέγοντας από το μενού 'Έντυπα - Δικαιολογητικά' έχει πρόσβαση στις αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσει και στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία του Δήμου για την παραλαβή μιας σειράς από επίσημα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Επίσης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση εάν έχει εγγραφεί ως μέλος στο σύστημα.
 
Τα επίπεδα πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πύλη είναι:
Επίπεδο Α: Απλό μέλος - χρήστης 
Η εγγραφή ως απλό μέλος της Ηλεκτρονικής Πύλης, γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη με απλή online καταχώριση προσωπικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής . Η είσοδός του στο σύστημα είναι ελεγχόμενη και γίνεται με τη χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «κωδικού εισόδου» (password) που ο ίδιος ορίζει. Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, κάθε χρήστης Επιπέδου Α έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος. Ο πολίτης υποχρεούται να παραλάβει προσωπικά τα αποτελέσματα των αιτημάτων του (πιστοποιητικά, δικαιολογητικά κ.α ) και με επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Επίπεδο Β: Πιστοποιημένος / ταυτοποιημένος χρήστης
Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Β, γίνεται με την προσωπική παρουσία του πολίτη στην Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του, ενώ παράλληλα ο πολίτης πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής πιστοποιημένου / ταυτοποιημένου χρήστη. Η είσοδός του στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με τη χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «κωδικού εισόδου» (password). Κάθε πιστοποιημένος χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα, αλλά και να λαμβάνει δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά ταχυδρομικώς. Επίσης μπορεί να πληρώσει το Δημοτικό Φόρο 2% - 5% εάν πρόκειται για επιχείρηση. Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά που αναζητούνται από τον πιστοποιημένο χρήστη, αποστέλλονται ταχυδρομικώς από την αρμόδια αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου (με επιβάρυνση του παραλήπτη) στην ορισμένη από τον χρήστη Διεύθυνση.

Κάθε χρήστης Επιπέδου Α μπορεί να γίνει Επιπέδου Β εφόσον το επιθυμεί, ακολουθώντας τη σύντομη διαδικασία πιστοποίησης / ταυτοποίησης που γίνεται από την ορισμένη Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου με απλή επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του, συμπληρώνοντας φυσικά την αντίστοιχη αίτηση εγγραφής.

Γραμμή Δημότη 15272
 
ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ