• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2/2/2012 1/2/2012
Βάσει της υπ. αριθμ. 96 απόφασης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 τα μαθήματα των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι η λήξη των μαθημάτων στα εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια θα πραγματοποιηθεί στις 21:00μ.μ. Την ίδια ώρα (21:00μ.μ) θα πραγματοποιηθεί η λήξη των μαθημάτων και σήμερα Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου βάσει νεώτερης απόφασης. 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                   Αρ. πρωτ. :  6510

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                         Αλεξανδρούπολη 1.02.2012

 

 

Ταχ. Δ/νση     : Λ. Δημοκρατίας 306

Ταχ. Κώδικας : 681 00  Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες :  Μάκρας Απόστολος

Τηλέφωνα      :  +30 25510.64121

Fax                 :  +30 25510.64142

Email              : politiki.prostasia@alexpolis.gr

 

ΠΡΟΣ :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΚΟΙΝ. :

 

 

ΘΕΜΑ :  Απόφαση αλλαγής ώρας έναρξης και λήξης μαθημάτων Α/θμιας και Β/θμιας

 Εκπαίδευσης, των σχολικών μονάδων Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης

 την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 με αριθμό  96….

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

 

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ102/τ.Α΄/01-05-2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»
 3. Το Τοπικό Σχέδιο «Ξενοκράτης Χιονοπτώσεις/Παγετός»
 4. Την επικρατούσα κατάσταση λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στα όρια του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής στο Ν. Έβρου

 

Α π ο φα σ ί ζ ο υ μ ε  

 

 1. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός-χιονόπτωση-χαμηλές θερμοκρασίες) οι οποίες αναμένονται να επικρατήσουν την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου περιλαμβάνονται η Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης, η Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης και η Δημοτική Ενότητα Φερών:

 

Α. την τροποποίηση της ώρας προσέλευσης των μαθητών και έναρξης των μαθημάτων, στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, στις 10:00 π.μ.

 

Β. την τροποποίηση της ώρας αποχώρησης των μαθητών και λήξης των μαθημάτων των εσπερινών Γυμνασίων και Λυκείων, η οποία ορίζεται στις 21:00 μ.μ.

 

 

 1. Η απόφαση ελήφθη, κατόπιν συνεργασίας και εισηγήσεων των αρμοδίων Διευθύνσεων και των εκπροσώπων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

 1. Η παρούσα ισχύει μέχρι νεωτέρας.

 

 

 

                      

 

                                                                                Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

                                                                                          Πρόεδρος Σ.Τ.Ο.

                                                                                                                     

 
                                                                                          
   Ευάγγελος Λαμπάκης