• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην εναρκτήρια συνάντηση στο πλαίσιο του έργου «BECENET», στο Smolyan της Βουλγαρίας 8/6/2012

Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης - Λ. Δημοκρατίας 306,- 681 00, Αλεξανδρούπολη – Τηλ.: 2551350203, Fax: 2551064235 – Email: gtip@alexpolis.gr

 

                                         Αλεξανδρούπολη 08/06/2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Στην εναρκτήρια συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Smolyan της Βουλγαρίας, την Πέμπτη 31 Μαΐου  2012, στο πλαίσιο του έργου BECENET (Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, συμμετείχε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, δια του αντιδημάρχου Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Αντώνη Βαμβακερού.

            Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της συνεργασίας, της παιδείας και της ηλεκτρονικής δικτύωσης σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για τους δύο Δήμους είναι 1.249.351,56€.  Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά 85%) και από Εθνικούς πόρους (κατά 15%).

 Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι :

1)      Η συλλογή πληροφοριών για την κατανόηση των πτυχών της επιχειρηματικότητας, με βάση τις τοπικές ανάγκες και περιορισμούς,

2)      Η βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής ενόψει της ανοικτής αγοράς εργασίας,

3)      Η μελέτη και η διευκόλυνση της πρόσβασης των Ελλήνων και Βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας και στις δυο πλευρές των συνόρων,

4)      Η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των εταίρων,

5)      Ο προσδιορισμός των αναγκών για την αποτελεσματική διαχείριση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης των δραστηριοτήτων για την τουριστική και «πράσινη» επιχειρηματικότητα,

6)      Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης μέσω υπολογιστή,

7)      Ο σχεδιασμός ενημερωτικής εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών για την αναγκαιότητα στήριξης των τοπικών επιχειρηματικών προσπαθειών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως εργαλείο για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας της περιοχής

8)      Η ίδρυση δύο συνεδριακών κέντρων στην περιοχή των συνόρων, όπου θα εφαρμοστούν οι καινοτόμες αυτές εκπαιδευτικές μέθοδοι.