• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Βιογραφικό 9/11/2012

   Ο δικηγόρος  Βασματζίδης Χρήστος του Αντωνίου γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του έτους 1972. Είναι παντρεμένος με την δικηγόρο Αγλαΐα Παπαναστασίου και είναι πατέρας δύο παιδιών, του Άγγελου και της Αριάδνης.

   Εισήχθη το έτος 1989 στην Νομική Σχολή του ΔΠΘ και αποφοίτησε το έτος 1995. Τον Σεπτέμβριο του  2001 εισήχθη στο πρώτο έτος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου,  με  εξειδίκευση  σε  θέματα διοικητικού, συνταγματικού και φορολογικού δικαίου, κατόπιν γραπτών εξετάσεων. Τον Ιανουάριο του έτους 2005 του απονεμήθηκε ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών  στην κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με βαθμό «Λίαν Καλώς» οκτώ (8), ενώ η διπλωματική του εργασία είχε ως θέμα «Παραγραφές αξιώσεων υπέρ και κατά του Δημοσίου». Τον Απρίλιο του έτους 2008, εγκρίθηκε η υποψηφιότητά του για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο της προσυμβατικής διοικητικής διαδικασίας με επιβλέποντα  τον κ. Κων/νο Ρέμελη, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γνωρίζει γερμανικά ( Mittelstufe GoetheInstitut ), ενώ έχει συγγράψει τις εργασίες, α) HANS KELSEN, εισαγωγή στην θεωρία του για ιεράρχηση των κανόνων δικαίου, β) Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων στην ελληνική έννομη τάξη, γ) Χάρτης ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων και πλήθος άρθρων για την  περιοδική έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης «Νομικός Λόγος», με θέματα του Διοικητικού και Συνταγματικού Δικαίου.