• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Better Employment Opportunities through Cooperation, Education and Networking (BECENET) 8/3/2013
 
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
 
 

WP 4 – Action 4.4 Εμπειρογνωμοσύνη για την πιλοτική υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης με θέμα : «Τουριστική και Πράσινη Επιχειρηματικότητα – καλές και κακές πρακτικές από την εμπειρία του INTERREG»

 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


Υλοποίηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος


Πρόσκληση-Πρόγραμμα 1ου Εργαστηρίου Προώθησης της επιχειρηματικότητας


Πρόσκληση-Πρόγραμμα 2ου Εργαστηρίου Προώθησης της επιχειρηματικότητας


Διοργάνωση εργαστηρίων προώθησης της επιχειρηματικότητας 1 έως 4 Ιουνίου 2013 στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του έργου BECENET

http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=101&id=3414


Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην εναρκτήρια συνάντηση στο πλαίσιο του έργου «BECENET», στο Smolyan της Βουλγαρίας 8/6/2012

http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=101&id=3040

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για δράσεις στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Δράσεις σχεδιασμού και υλοποίησης κατάρτισης, εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης  (9/7/2012 - 3/8/2012)

http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=195

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Λοιπές Δράσεις Υλοποίησης»(4/7/2012 - 20/7/2012)

http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=193

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»(18/6/2012 - 10/7/2012)

http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=181

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου»(13/6/2012 - 29/6/2012)

http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=173

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworkingBECENET(4/5/2012 - 10/5/2012

http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=157

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworkingBECENET(26/4/2012 - 2/5/2012)

http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=148

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BETTER EMPLOYMENT OPPORTUNITIES THROUGH COOPERATION, EDUCATION AND NETWORKING (BECENET(10/4/2012 - 27/4/2012)

http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=143