• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Διοργάνωση εργαστηρίων προώθησης της επιχειρηματικότητας 1 έως 4 Ιουνίου 2013 στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του έργου BECENET 31/5/2013

Αλεξανδρούπολη 31/05/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διοργάνωση εργαστηρίων προώθησης της επιχειρηματικότητας
1 έως 4 Ιουνίου 2013 στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του έργου
BECENET

Ξεκίνησε και έχει τεθεί σε πλήρη εξέλιξη το έργο «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής διασυνοριακής συνεργασίας Αλεξανδρούπολης – Σμόλυαν, μέσω της εφαρμογής μέτρων βιώσιμης ανάπτυξης στους συμμετέχοντες Δήμους. Συνδυάζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές ενότητες για τον τοπικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, οδηγώντας έτσι στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Στο έργο συμμετέχουν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης (επικεφαλής εταίρος) και ο Δήμος Σμόλυαν.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν δύο διήμερα Εργαστήρια Προώθησης της Επιχειρηματικότητας. Το 1ο εργατήριο θα πραγματοποιηθεί στις 1 & 2 Ιούνιου 2013 (17:30 - 21:15 και 09:30 - 14:00 αντίστοιχα) και το 2ο εργαστήριο στις 3 & 4 Ιουνίου 2013 (17:30 - 21:15 και 09:30 - 14:00 αντίστοιχα), στο Κέντρο Εκπαίδευσης, Επιχειρηματικότητας και Διασυνοριακών Πρωτοβουλιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (πρώην Δημοτικό Σχολείο Αρίστεινου).

Στις εργασίες των εργαστηρίων θα συμμετέχουν εκπρόσωποι αναπτυξιακών-επιχειρηματικών φορέων τόσο της περιοχής (Δήμος Αλεξανδρούπολης, Επιμελητήριο Έβρου, Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών, Ξενοδόχοι κ.α.) όσο και φορέων της Βουλγαρικής πλευράς του Δήμου Σμόλυαν, εξετάζοντας θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας. Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το πως μπορεί να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στις περιοχές των συνεργαζόμενων Δήμων.