• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 10/10/2013
 
30/4/2018
 
16/4/2018
 
12/3/2018
 
21/2/2018
 
24/1/2018
 
12/12/2017
 
07/12/2017
 
 02/11/2017
 
31/10/2017
 
23/10/2017
 
 
13/10/2017
 
3/10/2017


29/09/2017


22/9/2017

7/7/2017
 
12/5/2017
 
3/5/2017
 
2/5/2017
 
 
10/3/2017
 
28/2/2017
 
3/2/2017
 
21/11/2016
 
 
27/10/2016
 
 
21/10/2016
 
14/10/2016
 
 
07/10/2016
 
 
16/06/2016
 
 
06/09/2016
 
24/06/2016
 
20/05/2016
 
 
01/04/2016
 
 
29/03/2016
 
 
22/03/2016
 
08/03/2016
 
 
02/03/2016
 
 
22/02/2016
 
 
19/02/2016
 
 
 
16/11/2015
 
 
06/11/2015
 
 
 
2/10/2015
 
04/09/2015
 
 11/05/2015
 
30/4/2015
 
28/4/2015
 
 27/4/2015
 
17/02/2015
 
 
30/01/2015
 
 
21/11/2014
 
03/10/2014
 

Απολογισμός 2013 του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης υλοποίησε κατά το 2013 εκατόν πενήντα επτά (157) εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονταν σε ενηλίκους. Από αυτά:
- Τα 48 ήσαν προγράμματα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ως αποτέλεσμα της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Υπουργείο Παιδείας)
- Τα 9 ήσαν προγράμματα με διάφορους συνεργαζόμενους φορείς.
- Τα 100 ήσαν προγράμματα με εθελοντές εκπαιδευτές.


05/11/2013:

Εγγραφές στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξανδρούπολης

1/11/2013:
Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Νοέμβριος 2013