• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 7/2/2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αλεξανδρούπολη 7/2/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 
Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Τμήμα
Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης, Απασχόλησης και
Δια Βίου Μάθησης                                                                    
Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης                                                        
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης - Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) πρόκειται να λειτουργήσουν κατά την επόμενη περίοδο προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που ιδρύθηκε και λειτουργεί γι’ αυτόν τον σκοπό.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Κατά την περίοδο αυτή, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης πρόκειται να υλοποιηθεί το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

 

 

Προγράμματα Αλεξανδρούπολης

 

Ημέρες και Ώρες

Γαλλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 4.30-6.30

Γαλλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 6.30-8.30

Γαλλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 4.30-6.30

Γαλλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 6.30-8.30

Γερμανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 10.00-12.00

Γερμανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 4.30-6.30

Γερμανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 6.30-8.30

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Παρασκευή 10.00-12.00

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Παρασκευή 4.30-6.30

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Παρασκευή 6.30-8.30

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-14.00

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 4.30-6.30

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 6.30-8.30

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τετάρτη και Παρασκευή 12.00-2.00

Ισπανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 10.00-12.00

Ισπανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 2.30-4.30

Ισπανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη  4.30-6.30

Ισπανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη  6.30-8.30

Ρωσικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 4.30-6.30

Ρωσικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 6.30-8.30

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 10.00-12.00

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη  4.30-6.30

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη  6.30-8.30

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 10.00-12.00

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 12.00 – 14.00

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 4.30-6.30

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 6.30-8.30

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Πέμπτη 4.30-6.30

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Πέμπτη 6.30-8.30

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 2.30-4.30

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη  4.30-6.30

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη  6.30-8.30

Ιστορία τέχνης (25 ώρες)

Δευτέρα 5-8

Ιστορία τέχνης (25 ώρες)

Τρίτη 5-8

Ιστορία τέχνης (25 ώρες)

Τετάρτη 5-8

Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 ώρες)

Δευτέρα 5-8

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (25 ώρες)

Πέμπτη 5-8

Τοπική Ιστορία (25 ώρες)

Τρίτη 5-8

Τοπική Ιστορία (25 ώρες)

Τετάρτη 5-8

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής (25 ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη  11.30-13.30

 

 

 

Προγράμματα Φερρών

 

Ημέρες και Ώρες

Γερμανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τρίτη 4.30-6.30

Γερμανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τρίτη 6.30-8.30

Ισπανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-14.00

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τετάρτη και Παρασκευή 10.00-12.00

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Παρασκευή και Σάββατο 4.30-6.30

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Παρασκευή και Σάββατο 6.30-8.30

Ρωσικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Τετάρτη 4.30-6.30

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 10.00-12.00

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-14.00

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Σάββατο 4.30-6.30

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Σάββατο 6.30-8.30

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 2.30-4.30

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 4.30-6.30

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 6.30-8.30

Ιστορία τέχνης (25 ώρες)

Δευτέρα 5-8

Ιστορία τέχνης (25 ώρες)

Τετάρτη 5-8

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (Πληροφορική/25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 5-8

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (Πληροφορική/25ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 5-8

Περιβάλλον και καθημερινή ζωή (25 ώρες)

Τρίτη 5-8

Τοπική Ιστορία (25 ώρες)

Δευτέρα 5-8

Τοπική Ιστορία (25 ώρες)

Τρίτη 5-8

Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 ώρες)

Δευτέρα 5-8

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (25 ώρες)

Τετάρτη 5-8

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – marketing αγροτικών προϊόντων (25 ώρες)

Τρίτη 5-8

Πρώτες βοήθειες

Τετάρτη 5-8

Πρώτες βοήθειες

Πέμπτη 5-8

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη  10.00-12.00

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενηλίκους κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο  της αστυνομικής  ταυτότητας  ή του διαβατηρίου.

 

Αιτήσεις συμμετοχής για τα προγράμματα θα γίνονται δεκτές

Στην Αλεξανδρούπολη από Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 και ώρες 10.00-13.00.

Στις Φέρρες από Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρες 10.00-13.00.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε :

-          Για τα προγράμματα της Αλεξανδρούπολης στο  Κέντρο Διά  Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Πλατεία ηρώων Πολυτεχνείου-Παλαιό Δημαρχείο Τηλ. 2551350089)

-          Για τα προγράμματα Φερών στο Δημοτικό κατάστημα Φερών(πληροφορίες κ.Ιωάννα Τσοτανίδου τηλ.2555350095)

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 

-       Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθούν συμπληρωματικά και άλλα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

 

Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης (.doc)