• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Ανακοίνωση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 12/2/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα περισσότερα από τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες και αφορούν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έχουν συμπληρωθεί. Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα που πλέον είναι διαθέσιμα για εγγραφές είναι:

Προγράμματα Αλεξανδρούπολης

Ημέρες και Ώρες

Γαλλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 4.30-6.30

Γαλλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 6.30-8.30

Γαλλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 4.30-6.30

Γαλλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 6.30-8.30

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-14.00

Ιταλικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Τετάρτη και Παρασκευή 12.00-14.00

Ισπανικά για τον τουρισμό Α1 (25ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 2.30-4.30

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Δευτέρα και Τετάρτη 4.30-6.30

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1 (25 ώρες)

Τρίτη και Πέμπτη 4.30-6.30

Ιστορία τέχνης (25 ώρες)

Δευτέρα 5-8

Ιστορία τέχνης (25 ώρες)

Τρίτη 5-8

Ιστορία τέχνης (25 ώρες)

Τετάρτη 5-8

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (25 ώρες)

Πέμπτη 5-8

Τοπική Ιστορία (25 ώρες)

Τρίτη 5-8

Τοπική Ιστορία (25 ώρες)

Τετάρτη 5-8