• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
1ο Συνέδριο του MARE NOSTRUM, με θέμα τη «Διασυνοριακή Συνεργασία για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης» 17/2/2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αλεξανδρούπολη, 17 Φεβρουαρίου 2014


 Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει ως εταίρος στο έργο MARE NOSTRUM, το οποίο αφορά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτικών για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης της Μεσογείου και της εφαρμογής αυτών, σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, μέσω της καλύτερης ενσωμάτωσης τους σε στρατηγικές κοινωνικο- οικονομικού και χωρικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, το έργο,  το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENPI –CBC MED και από εθνικούς πόρους, στοχεύει στο να εξετάσει νέους τρόπους για την προστασία και τη διαχείριση της μεσογειακής ακτογραμμής εντός του υφιστάμενου πλαισίου «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Μεσογειακής Παράκτιας Ζώνης».
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται στην Αλεξανδρούπολη, στις 18 με 22 Φεβρουαρίου 2014, το 1ο Συνέδριο του MARE NOSTRUM, με θέμα τη «Διασυνοριακή Συνεργασία για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης».
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν εταίροι και συνεργάτες του Mare Nostrum από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Τουρκία, το Ισραήλ και την Ιορδανία., καθώς και η ειδικά προσκεκλημένη καθηγήτρια Nicole Gurran, της οποίας η παρουσίαση θα εστιαστεί στις αντίστοιχες πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί στην Αυστραλία. Σε μια προσπάθεια να μάθουν περισσότερα για το ζήτημα των παράκτιων ζωνών και το πώς λειτουργεί «στην πράξη», οι εταίροι του προγράμματος.  θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις εργασίας στο Δέλτα του Έβρου, την Καβάλα και την Αίνο της Τουρκίας.