• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Νέα Τμήματα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 21/2/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αλεξανδρούπολη 21/2/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    
 
Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής

Τμήμα Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης, Απασχόλησης και
Δια Βίου Μάθησης                                                                 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
Τηλέφωνο: 25513 -50088

                                                                  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης πρόκειται να λειτουργήσουν την επόμενη περίοδο τα παρακάτω προγράμματα  επιμόρφωσης:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΗΜΕΡΕΣ και ΩΡΕΣ

 

 

Αλεξανδρούπολη

 

Αμπελουργία (Ράπτης)

Δευτέρα 7-9.15 (απογευματινό τμήμα)

Αμπελουργία (Τσέτουρας)

Τετάρτη 7-9.15 (απογευματινό τμήμα)

Μελισσοκομία

Θα καθοριστεί στην πρώτη συνάντηση αρχάριοι/προχωρημένοι (Τρίτη ή Πέμπτη απόγευμα τα μαθήματα)

Ζωγραφική

Δευτέρα 5-8 (απογευματινό τμήμα)

Αγιογραφία (στην ενορία Αγίου Βασιλείου)

Τρίτη 5 – 7 (απογευματινό τμήμα)

Αγιογραφία (στην ενορία Αγίου Βασιλείου)

Τετάρτη 3 – 5 (απογευματινό τμήμα)

Διακόσμηση

Δευτέρα 5 – 8 (απογευματινό τμήμα)

Διακόσμηση

Τετάρτη 5 – 8 (απογευματινό τμήμα)

Παραδοσιακοί χοροί

Δευτέρα 11.45-13.15 (πρωινό τμήμα)

Παραδοσιακοί χοροί

Δευτέρα 6-7.30 (απογευματινό τμήμα)

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1)

Τρίτη 10.00 -11.30 (πρωινό τμήμα)

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1)

Τρίτη 11.30 – 13.00 (πρωινό τμήμα)

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1)

Τετάρτη 10 – 11.30 (πρωινό τμήμα)

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1)

Δευτέρα 5 – 6.30 (απογευματινό τμ.)

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1)

Δευτέρα 6.30 – 8 (απογευματινό τμ.)

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1)

Τετάρτη  5 –6.30 (απογευματινό τμ)

Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1)

Τετάρτη  6.30 – 8 (απογευματινό τμ)

Βουλγαρικά για τον τουρισμό (Α1)

Τρίτη 5-6.30 (απογευματινό τμήμα)

Βουλγαρικά για τον τουρισμό (Α1)

Τρίτη 6.30-8.00 (απογευματινό τμήμα)

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1)

Πέμπτη 10.00-11.30 (πρωινό τμήμα)

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1)

Πέμπτη 11.30-13.00 (πρωινό τμήμα)

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1)

Τρίτη 5-6.30 (απογευματινό τμήμα)

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1)

Τρίτη 6.30-8 (απογευματινό τμήμα)

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1)

Τετάρτη 5-6.30 (απογευματινό τμήμα)

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1)

Τετάρτη 6.30-8 (απογευματινό τμήμα)

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1)

Τρίτη 5-6.30 (απογευματινό τμήμα)

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1)

Τρίτη 6.30-8 (απογευματινό τμήμα)

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1)

Τρίτη 4-5.30 (απογευματινό τμήμα)

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1)

Πέμπτη 4-5.30 (απογευματινό τμήμα)

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1)

Τετάρτη 4 – 5.30  (απογευματινό τμήμα)

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1)

Τετάρτη 5.30 – 7  (απογευματινό τμήμα)

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1)

Τετάρτη 5 – 6.30  (απογευματινό τμήμα)

Αραβικά για τον τουρισμό (Α1)

Παρασκευή 10.00-11.30 (πρωινό τμήμα)

Αραβικά για τον τουρισμό (Α1)

Παρασκευή 5-6.30 (απογευματινό τμήμα)

Αραβικά για τον τουρισμό (Α1)

Παρασκευή 6.30-8.00 (απογευματινό τμ)

Ελληνική γλώσσα για μετανάστες

Η ημέρα θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως (απογευματινό τμήμα)

Ορθοφωνία

Τρίτη 10 – 11.30 (πρωινό τμήμα)

Ορθοφωνία

Τρίτη 11.30 – 13.00 (πρωινό τμήμα)

Ορθοφωνία

Τρίτη 5 – 6.30 (απογευματινό τμήμα)

Ορθοφωνία

Τρίτη 6.30 – 8 (απογευματινό τμήμα)

 

Φέρρες

 

Αμπελουργία (Ράπτης)

Τετάρτη 7 – 9.15 (απογευματινό τμ.)

Βουλγαρικά για τον τουρισμό (Α1)

Πέμπτη 5 – 6.30 (απογευματινό τμ.)

Βουλγαρικά για τον τουρισμό (Α1)

Πέμπτη 6.30 – 8 (απογευματινό τμ.)

 

 

Πληροφορίες – Εγγραφές: από Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου (10π.μ - 13.00μ.μ.)

Αλεξανδρούπολη: Παλαιό Δημαρχείο (πλατεία Ηρ. Πολυτεχνείου – δίπλα στους αιμοδότες, ισόγειο) Τηλέφωνο: 25513-50088
Φέρρες: Δημοτικό Κατάστημα Φερρών Τηλέφωνο: 25553-50095 (κα Τσοτανίδου Ιωάννα)

Όλα τα τμήματα απευθύνονται σε ενηλίκους και είναι 25ωρα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας