• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση (28η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 18/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 13/10/2017

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη   13-10-2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ. :48786

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  18/10/2017  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (28η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσεις

2.    Αποδοχή της υπ’ αριθ.80/08/17 Απόφασης του Δ.Σ. του  Ο.Λ.Α. Α.Ε. ¨Παραχώρηση χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Ανάπλασης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3.    Αποδοχή οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης , προς τρίτους & προς εργαζόμενους (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Έγκριση 12ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5.    Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. (Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6.    Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ¨Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.¨ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7.    Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Τοπική Κοινότητα Συκορράχης & στην Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης. ( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8.    Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9.    Τροποποίηση της αριθ. 698/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παρ. 6 της περ. Α.1(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος χρήσης δημοτικών ποτιστρών (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

12. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

13. Παροχή συναίνεσης ρύθμισης των δανείων της ΔΕΥΑΑ από το Τ.Π.& Δ. (Εισηγ. Μυτιληνός Ε.)

14. Έγκριση 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

15. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

16. Έγκριση  του 2ου συγκριτικού πίνακα της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

17. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας  & γωνίας οδού Κύπρου για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

18. Παραλαβή Α Φάσης της μελέτης  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αλεξανδρούπολης  και Α Φάσης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

20. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής  του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία»  (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ-πολης. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

22. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Μενεξίδη Θεόφιλο(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

23. Έγκριση δαπανών εκδήλωσης εορτασμού των 865 χρόνων από την ίδρυση της μονής Παναγίας Κοσμοσώτηρας της Δημοτικής Ενότητας Φερών    (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

24. Διαγραφή οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

25. Έγκριση της αριθ. 122/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Ν. Π. του Δήμου ¨ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ¨, σχετικά με την '6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017” (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

26. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Λαμπάκη Ευάγγελου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, στη Σαμοθράκη , από 19-10-2017 έως 21-10-2017 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

 

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης