• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/04/2018 και ώρα 13:00 16/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αλεξανδρούπολη 13 /04/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ. :11296

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/04/2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος διάθεσης πίστωσης μελέτης τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του κολυμβητηρίου Φερών. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

2. Αποδοχή της υπ΄ αριθ. 122/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

3.Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΜΑΚΡΗΣ» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

4. Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

5. Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ». (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

6. Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή , για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.). (Εισηγ. κ. Γρηγοριάδης Στέφανος )

7. Έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την υλοποίηση της εργασίας «Υπηρεσία συμβούλου για την αναζήτηση και διαπίστωση των προβλέψεων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών περί της καταλληλότητας αθλητικών χώρων για τη διεξαγωγή εθνικών και διεθνών αγωνιστικών εκδηλώσεων» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

8. Λήψη απόφασης ΟΕ για έγκριση διάθεσης πίστωσης, πρωτογενούς αιτήματος, μελέτης και όρων διακήρυξης ανοιχτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2018. (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

9.Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυδρομικά τέλη) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ελ.)

10.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, αναλωσίμων φαξ, φωτοτυπικών και εκτυπωτών (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ελ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ