• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρ. Συμβ.Δημοτικής Κοινότητας » (Άρθρο 89, Ν. 3852/10) 8/8/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 7 / 08 /2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23314

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας » (Άρθρο 89, Ν. 3852/10)

Μετά τη ματαίωση της κατά την 5η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας , ύστερα από την αριθ. 22750/02-08-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση στις 08-08-2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Ενημερώσεις

  1. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)
  2. Κανονισμός εύρυθμης λειτουργίας χώρου αναψυχής και άθλησης πλατανότοπου Μαΐστρου. (Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωάννης)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ