• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 10/08/2018 και ώρα 12:00 9/8/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλεξανδρούπολη 09 /08/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                         Αριθ. Πρωτ. 23566

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 10/08/2018 και ώρα 12:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Ακύρωση της υπ΄ αριθ. 248/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση, όρων διακήρυξης, κριτηρίου ανάθεσης και τεχνικών προδιαγραφών του έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ'»(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

2. Έγκριση, όρων διακήρυξης, κριτηρίου ανάθεσης και τεχνικών προδιαγραφών του έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ” (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

3. Ακύρωση της υπ΄ αριθ. 249/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση, όρων διακήρυξης, κριτηρίου ανάθεσης και τεχνικών προδιαγραφών του έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ'»(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

4. Έγκριση, όρων διακήρυξης, κριτηρίου ανάθεσης και τεχνικών προδιαγραφών του έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ'(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

Τα ανωτέρω θέματα 1 και 2, θα συζητηθούν εκτάκτως έπειτα από την αναίρεση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΜΘ, της υπ’ αρ. πρωτ. 2509/23-07-2018 διατύπωσης θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία έχει προκηρυχτεί το έργο.

Τα ανωτέρω θέματα 3 και 4, θα συζητηθούν εκτάκτως έπειτα από την αναίρεση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΜΘ, της υπ’ αρ. πρωτ. 2602/30-07-2018 διατύπωσης θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχτεί το έργο.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ