• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 22/11/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ή ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ‘’ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ’’ ΣΤHN ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Αλεξ/πολης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 και την αριθ. 633/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τις ημερομηνίες και ώρες που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΧΩΡΟΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Με την αριθ. 633/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η διεξαγωγή εμποροπανήγυρις από 6 έως 10 Δεκεμβρίου 2018 με την ευκαιρία εορτασμού του πολιούχου ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ στο πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Ειδικότερα προβλέπονται δέκα (15) θέσεις, από τις οποίες οι δύο (2) προορίζονται αποκλειστικά για την περίπτωση των αδειούχων του άρθρου 45 του Ν.4497/2017. (κατόχων βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2018 έως Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Αλεξ/πολης – Γραφείο Αδειών Καταστημάτων – (1ος όροφος, γραφείο 109, τηλ. 25510 64151 ,152) για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι εγκρίσεις δίνονται ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και

ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β) σε ποσοστό 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και

κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά

και μεταποιημένα προϊόντα και,

γ) σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο

πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ), ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

  1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας (παρ. 3 άρθρο 38 Ν.4497/2017)
  2. Άδεια υπαίθριου εμπορίου
  3. Πιστοποιητικό Υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:

Επιτρεπόμενα είδη πώλησης θα είναι γενικά τα επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/2017 και ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

Ι. βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

ΙΙ. Βιβλία

ΙΙΙ. Είδη λαϊκής τέχνης – χειροποίητα παραδοσιακά αντικείμενα

IV. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας ελέγχου θα εκδοθεί κατάλογος συμμετεχόντων για την Εμποροπανήγυρη, ο οποίος θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλεξ/πολης, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και κατόπιν να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω έγκριση θα κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Για την θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων στον Δήμο.

Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με την διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρις που αφορά η πρόσκληση.

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ

Η είσπραξη του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα γίνεται πριν την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής είτε στο Ταμείο του Δήμου Αλεξ/πολης είτε με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου (όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα). Για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση του διπλοτύπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Αλεξ/πολης και η βεβαίωση μεταβολής από την οικεία Δ.Ο.Υ./Δήλωση υποκαταστήματος όπου προβλέπεται και απόδειξη της ταμειακής μηχανής που θα χρησιμοποιηθεί στην υπαίθρια αγορά.