• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίασηστις στις 28/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 26/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  23-11-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 35668

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 28/11/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (38η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Απονομή μεταλλίου Α΄ τιμής στον κ. Νικόλαο Πινάτση (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3.    Απονομή μεταλλίου Α΄ τιμής στον κ. Κωνσταντίνο Παπουτσέλη (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4.    Απονομή μεταλλίου Α΄ τιμής στον π. Κομνίδη Γεώργιο (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5.    Ανακήρυξη του κ. Νικολάου Δασκαλαντωνάκη  ως Επίτιμου Δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6.    Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8.    Tροποποίηση της 444/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αίτημα του Αθλητικού και Πολιτιστικού Σωματείου ¨Αλληλεγγύη – Ανάπτυξη¨, το οποίο αφορά την καταμέτρηση και την αρίθμηση δρόμων στην περιοχή Άβαντος  (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.) 

9.    Έγκριση κάλυψης εξόδων μετακίνησης του με αριθ. κυκλοφ. ΚΗΥ 5310  οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη για την μεταφορά του με αριθ. κυκλοφ. ΜΕ 103763 φορτωτή του  Δήμου μας (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

10. Έγκριση Δαπανών Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων (Εισηγ. κ. Βραχιόλογλου Σ.)

11. Nέοι Εκπαιδευτές Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Εισηγ. κ Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)

12. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη συγκρότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Π.Δ. 31/2018 (Εισηγ. κ.  Πρόεδρος Δ.Σ.)

13. Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Γκοτσίδη Κωνσταντίνου στις 3 Δεκεμβρίου 2018,  στη Θεσσαλονίκη, (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

14. Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων από 3 έως 5 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα (Εισηγ. κ.  Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

15. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, κ. Κουκουράβα Γεωργίου, στις 29 Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα (Εισηγ. κ.  Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

 

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης