• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2018 και ώρα 13:00 27/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλεξανδρούπολη 26/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                         Αριθ. Πρωτ. : 35992

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οικίσκων» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 2.419.354,84 € (πλέον ΦΠΑ 24%) (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

3. Έγκριση πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

  1. Αντικατάσταση ελαστικών των οχημάτων και συρμών (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κ.)

5. Δικαστικός συμβιβασμός και καταβολή του εξ αυτού ποσού στον αιτούντα Φίλιππο Τασόπουλο του Βασιλείου (Συνεργείο επισκευών-συντηρήσεων αυτοκινήτων παντός τύπου), κατοίκου Αλεξ/πολης , 3ο χλμ Αλεξ/πολης-Άβαντα , με Α.Φ.Μ.100712436 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ