• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2018 και ώρα 13:15 28/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αλεξανδρούπολη 27/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ. : 36100

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2018 και ώρα 13:15, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

  1. «Έγκριση Πρακτικών εκμίσθωσης Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 2.500,00 τ.μ. εντός Πλατείας Εθνικής Ανεξαρτησίας, για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (παγοδρόμιο, σινεμά, τρενάκι, φόρμουλα, συγκρουόμενα κερματοφόρα, ψάρεμα, αλογάκια, τσουλήθρα, carousel στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  1. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. (Ορθή επανάληψη) 390/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ορισμός υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής ρεύματος γηπέδου Μοναστηρακίου» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  1. Oρισμός υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής ρεύματος γηπέδου Μοναστηριακίου (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  1. Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου για την αντιμετώπιση ολοκλήρωσης διαδικασιών των περιπτώσεων δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 46.828,61€ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

Τα ανωτέρω θέματα 1,2,3,4 θα συζητηθούν, εκτάκτως, για τους παρακάτω λόγους:

Θέμα 1: Απαιτείται, άμεσα, η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-11-2018, σχετικά με την εκμίσθωση του εν λόγω χώρου, προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στην έκδοση άδειας λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών.

Θέμα 2 και 3: Η χρονική προθεσμία απόδοσης του σχετικού λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο είναι έως τις 30-11-2018, δεν έχει γίνει σωστά η νόμιμη διαδικασία για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και απαιτείται ο ορισμός υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου για τη χορήγηση νέας παροχής ρεύματος γηπέδου Μοναστηριακίου.

Θέμα 4: Η χρονική προθεσμία απόδοσης του σχετικού λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο είναι έως τις 30-11-2018 και απαιτείται η παράταση για ένα μήνα ακόμη, πριν από την παραπάνω ημερομηνία, έως την λήξη του τρέχοντος έτους.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ