• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12/2018 και ώρα 13:30 24/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αλεξανδρούπολη 24/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ. : 39311

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Παντελίδη Γεώργιο

2. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

3. κ. Μπίκο Χρήστο

4. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

5. κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)

Γ)

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4. κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5. κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12/2018 και ώρα 13:30, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου εντάλματος προπληρωμής παραβόλων ΚΤΕΟ. (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κ.)
 2. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου εντάλματος προπληρωμής διοδίων.(Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κ.)
 3. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου εντάλματος καρτών ψηφιακών ταχογράφων (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κ.)
 4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου για τις περιπτώσεις δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 46.828,61 € ¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ. )
 5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου για την περίπτωση χορήγησης νέας παροχής ρεύματος γηπέδου Μοναστηρακίου. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ. )
 6. Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο, παγίας προκαταβολής 8ης δόσης.(Εισηγ. κ. Σούλτας Χ.)
 7. Έγκριση μελέτης, όρων και τρόπου εκτέλεσης του έργου : « Κατασκευή αναχώματος λόγω καταστροφής στο ρέμα Μαΐστρου» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ( ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ) Τ.Δ. ΚΟΜΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ » (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 9. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, υπαίθριων ψυχαγωγικών παιχνιδιών για ενήλικες και προμήθεια εξοπλισμού για το πάρκο σκύλων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα Α» .(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ε.)

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ