• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων των στρατευσίμων κλάσεως 2024 4/1/2019

 

 

                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ                                                

                                                                     Αλεξανδρούπολη  03-01-2019

 

 

 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

(αφορά τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2003)

 

Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων των στρατευσίμων κλάσεως 2024 (γεννηθέντων το έτος 2003), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί στρατολογίας», όπως αυτός ισχύει σήμερα, και του άρθρου 16 του Ν.2119/93 «περί μητρώων αρρένων» παρακαλούνται οι γεννηθέντες το έτος 2003, οι οποίοι  έχουν Μ. Αρρένων στο Δήμο Αλεξ/πολης  στη Δ.E Τραϊανούπολης και στη Δ.Ε. Φερών να προσέλθουν κατά τις εργάσιμες ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα (Κύπρου 17) στην Αλεξ/πολη ή να τηλεφωνήσουν στο 2551350099 (υπεύθυνη κ. Τσερκέζη) για να δηλώσουν  τα στοιχεία της προσωπικής τους κατάστασης οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή οι πλησιέστεροι συγγενείς αυτών.

 Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στις 29-03-2019.

Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η μη προσέλευση των ενδιαφερομένων επισύρει όχι μόνο πειθαρχική αλλά και ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.

 

O  ΔΙΕΥΘΥΝTHΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Καδόγλου Κωνσταντίνος