• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Αιτήσεις πολιτών > Υποβολή - Παρακολούθηση   
Υποβολή - Παρακολούθηση

Υποβολή Αίτησης Παρακολούθηση Αίτησης
   Παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παράκατω είδη αιτήσεων και μετά πατήστε Συνέχεια για να σας εμφανιστεί η φόρμα υποβολής της αίτησης, ή πατήστε Ακύρωση για να επιστρέψετε στην οθόνη παρακολούθησης των αιτήσεών σας.
 
Οι αιτήσεις που εμφανίζονται με το σχετικό εικονίδι θεωρούνται κλειδωμένες και δεν μπορείτε να τις επιλέξετε. Aπαιτούν την εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Πύλη ως απλό μέλος ή ως πιστοποιημένος / ταυτοποιημένος χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ.
Γενικά Αιτήματα
Αίτημα Γενικής Φύσεως / Καταγγελία
Δημοτικά Τέλη - Ηλεκτρονικές πληρωμές
Υπολογισμός Δημοτικού Φόρου (2 %)
Δημοτολόγιο
Πιστοποιητικό Γέννησης
Πιστοποιητικό Έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστασης Εντοπιότητας
Ληξιαρχείο
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πραξης Θανάτου
Μητρώο Αρρένων
Αρνητική Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο
Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα αρρένων