• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Αιτήσεις πολιτών > Έντυπα - Δικαιολογητικά   
Έντυπα - Δικαιολογητικά

Έντυπα - Δικαιολογητικά
 
Στη λίστα που ακολουθεί θα βρείτε πληροφορίες για μια σειρά από επίσημα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο (τα σύμβολα περιγράφονται παρακάτω) έχετε τις παρακάτω επιλογές:
  • Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.
  • Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το επίσημο έντυπο, να το συμπληρώσετε, είτε ηλεκτρονικά, πριν την εκτύπωση, είτε με το χέρι εκ των υστέρων και να το καταθέσετε στην ανάλογη υπηρεσία.
  • Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση, μια υπηρεσία, την οποία προσφέρει η πύλη στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government). Αυτή η υπηρεσία απαιτεί να είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ηλεκτρονικής Πύλης. Αν δεν είστε ήδη μέλος, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ
 
 
Υπηρεσίες προς τον πολίτη
 
 
Eξηγήσεις συμβόλων:
Δικαιολογητικά που απαιτούνται
Κατέβασμα αρχείου
On line υποβολή αίτησης
 
Γενικά Αιτήματα
Αίτημα Γενικής Φύσεως / Καταγγελία  
Γραφείο Αλλοδαπών
Άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας  
Άδεια παραμονής για ανεξαρτητη οικονομική δραστηριότητα    
Άδεια παραμονής για εξαρτημένη εργασία  
Άδεια παραμονής για οικογενειακή συνένωση (αρχική χορήγηση)    
Άδεια παραμονής για οικογενειακή συνένωση για παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής του συντηρούντος    
Άδεια παραμονής για παροχή υπηρεσιών / έργου    
Άδεια παραμονής για σπουδές    
Άδεια παραμονής για συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα (αρχική χορήγηση)    
Άδεια παραμονής συζύγου Έλληνα    
Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας    
Δελτίο διαμονής σε μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους Ε.Ε. - προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής    
Θεώρηση εισόδου για οικογενειακή συνένωση    
Δημοτικά Πρόσοδα
Άδεια χρήσης πεζοδρομίου  
Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.  
Ηλεκτροδότηση ακινήτου  
Δημοτικά Τέλη - Ηλεκτρονικές πληρωμές
Πληρωμή Δημοτικών Τελών 2 - 5 %      
Πληρωμή Παράβασης Κ.Ο.Κ.      
Υπολογισμός Δημοτικού Φόρου (2 %)      
Δημοτική Αστυνομία
Ένσταση αντίρρησης για παράβαση παρανομής στάθμευσης    
Δημοτολόγιο
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & Εγγραφή στο Δημοτολόγιο  
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμο  
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας  
Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου  
Διόρθωση Επωνύμου και Πατρωνύμου  
Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών  
Διόρθωση Κυρίου Ονόματος  
Διόρθωση Μητρωνύμου  
Διόρθωση τόπου γέννησης  
Εγγραφή στα Δημοτολόγια    
Εγγραφή στα Δημοτολόγια λόγω μεταδημότευσης  
Πιστοποιητικό Γέννησης
Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών λόγω θανάτου  
Πιστοποιητικό Έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας
Πιστοποιητικό Έκδοσης Διαβατηρίου Ανηλίκου  
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α.  
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστασης Εντοπιότητας
Πιστοποιητικό Στρατιωτικών Σχολών  
Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας  
Προσθήκη κυρίου ονόματος  
Εμπόριο - Αγορά
Άδεια αμιγούς καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου  
Άδεια για τεχνικά παίγνια (μόνο διασκευασμένα τραπέζια)  
Άδεια καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου  
Άδεια λειτουργίας αυτόματου Πωλητή  
Άδεια λειτουργίας αυτοτελούς Πρατηρίου άρτου  
Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  
Άδεια λειτουργίας κινηματογράφου - θεάτρου  
Άδεια λειτουργίας Παιδότοπου  
Άδεια λειτουργίας Παιδότοπου - με κυλικείο  
Άδεια λειτουργίας Παιδότοπου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί με νόμιμη άδεια λειτουργίας  
Άδεια λειτουργίας Πρατηρίου άρτου - εντός καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος  
Άδεια λειτουργίας υπαίθριας δραστηριότητας  
Αντικατασταση άδειας λειτουργίας λόγω προσθήκης δραστηριότητας  
Επέκταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής  
Μεταβίβαση - Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας  
Μεταβίβαση άδειας μουσικής    
Προέγκριση άδειας ίδρυσης Παιδότοπου  
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  
Χορήγηση - ανανέωση άδειας Μουσικής  
Ληξιαρχείο
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πραξης Θανάτου
Δήλωση Βάπτισης  
Δήλωση Γάμου  
Δήλωση Γέννησης  
Δήλωση Διαζυγίου  
Δήλωση Θανάτου  
Μητρώο Αρρένων
Αρνητική Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο  
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας    
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων    
Εγγραφή αλλοδαπού άρρενος υιοθετούντος από Έλληνες γονείς    
Εγγραφή Ανήλικου αδήλωτου    
Εγγραφή Ενήλικου αδήλωτου    
Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα μητρώα αρρένων    
Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα αρρένων
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία  
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου)  
Πολιτικοί Γάμοι
Άδεια Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς  
Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες    
Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες του εξωτερικού  
Ταμειακή Υπηρεσία
Βεβαίωση μη οφειλής του Δημότη    
Καταβολή οφειλών στο Δήμο