• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΓΙΑΣ' (29/7/2011 - 30/8/2011)
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης έργου 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΓΙΑΣ' Προϋπολογισμός: 931.441,60 €