• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου τουλάχιστον 100 τ.μ. (2/8/2011 - 23/8/2011)
Φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου τουλάχιστον 100 τ.μ. Προϋπολογισμός: 0,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αλεξανδρούπολη 02.08.2011
Νομός Εβρου                                                                                          Αρ. Πρωτ:
53774
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δ/νση Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών
Τμήμα Οικονομικό
Γρ. Περιουσίας
Πληρ: Αθ. Μόκαλη
Τηλ: 2551 0 64218

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία-σύμφωνα με την 89/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής- η μίσθωση από το Δήμο ακινήτου τουλάχιστον εκατό (100,00)τ.μ , στην περιοχή Αβαντος του Δήμου Αλεξ/πολης και συγκεκριμένα να περικλείεται από τις οδούς: Γιαννούτσου- Αλκιβιάδη-Παπαδιαμάντη- Σιδηροδρομικής Γραμμής, για τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Προγράμματος Εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό , να υποβάλλουν στο Δήμο , μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση , έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γρ. Περιουσίας του Δήμου Αλεξ/πολης , καθημερινά από 09.00π.μ έως 15.00μμ , στο τηλέφωνο : 2551 0 64218.

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Λαμπάκης