• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων για το έργο Συντήρηση Διδακτηρίων (22/8/2011 - 29/8/2011)
Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων για το έργο Συντήρηση Διδακτηρίων Προϋπολογισμός: 70.663,50 €

Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων για το έργο Συντήρηση Διδακτηρίων