• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών ειδών για το έργο Συντήρηση διδακτηρίων (23/8/2011 - 30/8/2011)
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου  διαγωνισμού  για την προμήθεια υδραυλικών ειδών για το έργο Συντήρηση διδακτηρίων Προϋπολογισμός: 25.250,67 €