• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 'Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος' (31/8/2011 - 5/9/2011)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 'Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος' Προϋπολογισμός: 5.073,75 €

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 'Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος'