• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έργο Συντήρηση διδακτηρίων (8/9/2011 - 14/9/2011)
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έργο Συντήρηση διδακτηρίων Προϋπολογισμός: 24.676,14 €

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έργο Συντήρηση διδακτηρίων