• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης για Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2011-2014 (12/9/2011 - 26/10/2011)
Περίληψη διακήρυξης για Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2011-2014 Προϋπολογισμός: 1.101.960,18 €

Περίληψη διακήρυξης για Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2011-2014