• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (16/9/2011 - 22/9/2011)
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμός: 9.240,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-9-2011
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                       Αριθ. Πρωτ : 62973
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306
Πληροφορίες: Δέσποινα Χρυσοχοϊδου
Τηλ: 25510 64225

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης γνωστοποιεί ότι θα γίνει απευθείας ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 , και του Ν3263/2004 όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και άνω για έργα οικοδομικά. Με τους περιορισμούς που ισχύουν καθώς και εμπειροτέχνες εγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα αναλόγου είδους και τάξης πτυχίου.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν το αντίγραφο του πτυχίου τους και τις οικονομικές τους προσφορές μέχρι την 22- 09-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξ/πόλης.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που θα ανατεθεί είναι 9.240,00 € με τον Φ.Π.Α. και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011 προερχόμενη από πόρους Ι.Π..

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι ένας ( 1 ) μήνας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Δήμο στο τηλέφωνο 25510-64272 -64104

Αλεξ/πολη 16-09-2011

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α.α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.