• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Δημ. Εν. Φερών και Τραϊανούπολης, ηλεκτρικών λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού (25/10/2011 - 16/11/2011)
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Δημ. Εν. Φερών και Τραϊανούπολης, ηλεκτρικών λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού Προϋπολογισμός: 178.639,91 €

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Δημ. Εν. Φερών και Τραϊανούπολης, ηλεκτρικών λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού