• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης (2/11/2011 - 25/11/2011)
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ημερομηνία   2-11-2011

                                                                          Αριθ.Πρωτ. 71.463

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

 

για την προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για τα καύσιμα συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.698.507,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα , την 25-11-2011 ημέρα Παρασκευή , ώρα 11.30 . Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδιος Χαράλαμπος Σούλτας Διεύθυνση Λ.Δημοκρατίας 306  Τηλέφωνο 25510 64165 .

 

 

                                                                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Eυάγγελος Λαμπάκης