• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών (24/11/2011 - 19/12/2011)
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών Προϋπολογισμός: 99.371,90 €

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών