• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων των Δημοτικών Σχολείων Συκοράχης, Δικέλλων,Απαλού και Μάκρης (20/12/2011 - 17/1/2012)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων των Δημοτικών Σχολείων Συκοράχης, Δικέλλων,Απαλού και Μάκρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη 20.12.2011

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                 Αρ. Πρωτ: 81619

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πληρ: Α. Μόκαλη

Τηλ: 2551 0 64218

Λ. Δημοκρατίας 306

68100 Αλεξ/πολη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης , Χρυσόστομος Ξανθόπουλος διακηρύσσει ότι:

      Την 17Η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 και από ώρα 10.00πμ έως 11.00πμ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , ενώπιον Επιτροπής- η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την 166/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής-  για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων των Δημοτικών Σχολείων Συκοράχης, Δικέλλων,Απαλού και Μάκρης ως εξής:

  1. Δημοτικό Σχολείο Συκορράχης,

Α)αγροτεμάχιο έκτασης 12000τμ

Β)όριο πρώτης προσφοράς: 18,00€/στρέμμα το έτος.

  1. Δημοτικό Σχολείο Δικέλλων

Α)αγροτεμάχια: αρ. 105 έκτασης 12500τμ, αρ.179 έκτασης 7000τμ, αρ.245 έκτασης 3750τμ

Β)όριο πρώτης προσφοράς: 10,00€/στρέμμα το έτος

  1. Δημοτικό Σχολείο Απαλού

Α)αγροτεμάχιο έκτασης 3000τμ

Β)όριο πρώτης προσφοράς 100,00€ το έτος συνολικά.

  1. Δημοτικό Σχολείο Μάκρης

Α)αγροτεμάχια: αρ.905 έκτασης 5500τμ, αρ.272 έκτασης 4500τμ, αρ.426 έκτασης 3500τμ

Β)όριο πρώτης προσφοράς: 15,00€/στρέμμα το έτος

     5.   Δημοτικό Σχολείο  5ου

           Α) αγροτεμάχια: αρ.51,52,53 έκτασης 10.025τμ,7.625τμ,8.250τ.μ αντίστοιχα, στη θέση «Πόταμος»

           Β)όριο πρώτης προσφοράς: 20,00€/στρέμμα το έτος.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση , γραμμάτιο σύστασης του ΤΠΔ ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το 1/10 του από τη διακήρυξη οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν από το Δημοτικό Ταμείο , βεβαίωση μη οφειλής των ιδίων και των εγγυητών τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από το Γραφείο Περιουσίας και από τα τηλ: 2551 0 64218 και 64199.

 

                                                        Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

                                               Χρυσόστομος Ξανθόπουλος