• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

μίσθωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ακινήτου, τουλάχιστον χιλίων εξακοσίων τετ. μέτρων (1.600,00τμ), που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία και στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου (19/1/2012 - 10/2/2012)
μίσθωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ακινήτου, τουλάχιστον χιλίων εξακοσίων τετ. μέτρων  (1.600,00τμ), που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία και στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αλεξανδρούπολη 19.01.2012

Νομός Εβρου                                                Αρ. Πρωτ: 3355

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Δ/νση Οικ/κών & Διοικ/κών Υπηρεσιών

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

Πληρ: Αθανασία Μόκαλη

Τηλ: 2551 064218

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι:

 

     Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία-σύμφωνα με την 02/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής- η μίσθωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ακινήτου, τουλάχιστον χιλίων εξακοσίων τετ. μέτρων  (1.600,00τμ), που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία και στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

Το προς μίσθωση ακίνητο  να περιβάλλεται από τις οδούς:  Καραολή & Δημητρίου(από το ύψος της του πάρκου του ΟΣΕ Ο.Τ 308)-Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου( έως τέλος  Δημοτικού Κήπου)-χερσαία ζώνη λιμανιού έως το ύψος της π. Ελευθερίας-Καραολή & Δημητρίου (πάρκο ΟΣΕ).

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για  δέκα (10) έτη με δυνατότητα μονομερούς επιμήκυνσης του χρόνου για άλλα είκοσι (20) χρόνια και με ανώτερο μηνιαίο μίσθωμα  στα 2.500,00 €.

Η μίσθωση θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006, το ΠΔ 270/81 , το Ν.3852/2010 , την 781/2011ΑΔΣ και την 2/2012 Α.Ο.Ε

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό , να υποβάλλουν στο Δήμο , μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση , έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το  Γρ. Περιουσίας του Δήμου Αλεξ/πολης , καθημερινά από 09.00π.μ έως 15.00μμ , στα τηλέφωνα : 2551 0 64218 & 2551064199.

 

 

 

 

 

                                                             Ο Δήμαρχος

 

 

 

                                                     Ευάγγελος Λαμπάκης