• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BETTER EMPLOYMENT OPPORTUNITIES THROUGH COOPERATION, EDUCATION AND NETWORKING (BECENET)» (10/4/2012 - 27/4/2012)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «BETTER EMPLOYMENT OPPORTUNITIES THROUGH COOPERATION, EDUCATION AND NETWORKING (BECENET)»
 
 
 
 
 

Αλεξανδρούπολη, 24/04/2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη Διαχείριση και το Συντονισμό της υλοποίησης του  έργου  «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking (BECENET)» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013

 

Ερώτηση 1η

Στη σελίδα 16 αναφέρεται ότι η Ημερομηνία του διαγωνισμού είναι 24/04/2012. Στο υπόλοιπο κείμενο αναφέρεται ότι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι 27/04/2012. Ποια είναι η σωστή ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού;

Απάντηση

Η σωστή ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 27/04/2012. Ώρα: 12:00, στην έδρα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 68100.

 

Ερώτηση 2η

Στη σελίδα 14 αναφέρονται τα εξής:

«I.  Ο προσφέρων:

  ένωση, για το ειδικό επάγγελμά του που αφορά στον παρόντα διαγωνισμό,». Η πρόταση είναι ημιτελής. Ποια είναι η ολοκληρωμένη πρόταση; 

Απάντηση

Η παραπάνω έκφραση πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:

«I.  Ο προσφέρων:

α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, για το ειδικό επάγγελμά του που αφορά στον παρόντα διαγωνισμό,»