• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για μίσθωση έκτασης στην περιοχή της Α. Παρασκευής-Μάκρης (29/5/2012 - 19/6/2012)
Φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για μίσθωση έκτασης στην περιοχή της Α. Παρασκευής-Μάκρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αλεξανδρούπολη 29.05.2012
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                      Αρ. Πρωτ:
40523
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306
68100 Αλεξανδρούπολη
Πληρ: Αθανασία Μόκαλη
Τηλ: 2551 0 64218

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιδήμαρχος Αλεξ/πολης , διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, -σύμφωνα με την 83/2012 ΑΟΕ και το ΠΔ 270/81- η μίσθωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης έκτασης στην περιοχή της Α. Παρασκευής-Μάκρης για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται πλησίον της Α. Παρασκευής Μάκρης και να έχει έκταση 6-8 στρέμματα. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δύο (02) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό , να υποβάλλουν στο Δήμο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση , έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αλεξ/πολης, στο τηλέφωνο 2551064218 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος Διοι/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

Χρυσόστομος Ξανθόπουλος