• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρού και ζεστού για την επισκευή ασφάλτινων οδοστρωμάτων (8/6/2012 - 20/6/2012)
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρού και ζεστού για την επισκευή ασφάλτινων οδοστρωμάτων