• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη «μίσθωση μηχανημάτων 2012» για την συντήρηση αγροτικών δρόμων Δήμου Αλεξανδρούπολης (8/6/2012 - 20/6/2012)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη «μίσθωση μηχανημάτων 2012» για την συντήρηση αγροτικών δρόμων Δήμου Αλεξανδρούπολης