• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ' (25/6/2012 - 28/8/2012)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ' Προϋπολογισμός: 8.900.000,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ'

00.ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
01.ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
02.ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ
03.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ
04.ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
05.ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ
06.ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
07.TΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ
08.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
09. ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
10.ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΔΤΝ Χ.Θ. 1+177,48
11. ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΘ 1+185,00
12. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
13. ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
14.ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
15. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ Ε.Ο. ΝΟ 2
16. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
17. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
18.ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ