• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης της Προμήθειας 'Συντήρηση Σειρήνων ΠΣΕΑ'' (27/6/2012 - 3/7/2012)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης της Προμήθειας 'Συντήρηση Σειρήνων ΠΣΕΑ'' Προϋπολογισμός: 4.966,13 €

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης της Προμήθειας 'Συντήρηση Σειρήνων ΠΣΕΑ''