• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια Ανταλλακτικών Εκσκαφέων-Φορτωτών, grader, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων έργων' (2/7/2012 - 11/7/2012)
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια Ανταλλακτικών Εκσκαφέων-Φορτωτών, grader, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων έργων' Προϋπολογισμός: 44.956,50 €


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια Ανταλλακτικών Εκσκαφέων-Φορτωτών, grader, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων έργων'