• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης της Προμήθειας 'Προμήθεια φίλτρων οχημάτων- μηχ/των έργων' (3/7/2012 - 9/7/2012)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης της Προμήθειας 'Προμήθεια φίλτρων οχημάτων- μηχ/των έργων' Προϋπολογισμός: 9.867,06 €

Πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης της Προμήθειας 'Προμήθεια φίλτρων οχημάτων- μηχ/των έργων'