• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και αναλωσίμων για φαξ –φωτοτυπικά και εκτυπωτές (10/7/2012 - 2/8/2012)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και αναλωσίμων  για φαξ –φωτοτυπικά και εκτυπωτές Προϋπολογισμός: 105.000,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και αναλωσίμων  για φαξ –φωτοτυπικά και εκτυπωτές