• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια ανταλλακτικών μεταλλικών και πλαστικών κάδων' (12/7/2012 - 24/7/2012)
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια ανταλλακτικών μεταλλικών και πλαστικών κάδων' Προϋπολογισμός: 19.846,05 €

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια ανταλλακτικών μεταλλικών και πλαστικών κάδων'