• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια ανοιχτών κάδων απόρριψης ογκωδών αντικειμένων, επίστηλων απορριμματοδοχείων και απορριμματοφόρων κάδων' ' (12/7/2012 - 24/7/2012)
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια ανοιχτών κάδων απόρριψης ογκωδών αντικειμένων, επίστηλων απορριμματοδοχείων και απορριμματοφόρων κάδων'   ' Προϋπολογισμός: 69.433,50 €

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 'Προμήθεια ανοιχτών κάδων απόρριψης ογκωδών αντικειμένων, επίστηλων απορριμματοδοχείων και απορριμματοφόρων κάδων'