• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (2007-2010) (1/1/2009 - 27/7/2009)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (2007-2010)

Σε συνέχεια της ομόφωνης έγκρισης της Α? Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (?Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αλεξανδρούπολης?) από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου (για την περίοδο 2007-2010) τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 28η Ιουλίου 2008.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι Φορείς να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους είτε εγγράφως στο Δήμο ( Γραφείο Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και θεμάτων ΕΕ) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ge@alexpolis.gr ge@alexpolis.gr ge@alexpolis.gr ge@alexpolis.gr ge@alexpolis.gr

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία πατώντας εδώ.