• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για 'Προμήθεια και εγκατάσταση υδατοδεξαμενής 100m³ πυροπροστασίας (21/9/2012 - 2/10/2012)
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για 'Προμήθεια και εγκατάσταση υδατοδεξαμενής 100m³ πυροπροστασίας Προϋπολογισμός: 27.000,00 €

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για 'Προμήθεια και εγκατάσταση υδατοδεξαμενής 100m³ πυροπροστασίας