• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 'Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θερμανσης 2012-2013 & λιπαντικών 2013' (11/10/2012 - 28/11/2012)
Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 'Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θερμανσης 2012-2013 & λιπαντικών 2013' Προϋπολογισμός: 2.409.181,89 €

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 'Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θερμανσης 2012-2013 & λιπαντικών 2013'

Διευκρινίσεις-Διορθώσεις